SELAMAT DATANG ke Laman Web Rasmi
PERSATUAN PENOLONG PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA
 
 
 
 
LATAR BELAKANG PENUBUHAN PERSATUAN

  1. Persatuan ini dikenali sebagai “Persatuan Penolong Perancang Bandar dan Desa Malaysia” (PPPM)
  2. Didaftarkan pada 3 Disember 2001 di bawah Seksyen 7, Akta Pertubuhan 1966, di bawah Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 dengan nombor pendaftarannya ialah 1509 Rujukan : PPM/WP 905/01 (2), PPP/WP 227/01.
  3. Alamat berdaftar di PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa), Jalan Cenderasari, 50646 KUALA LUMPUR.  
  4. Persatuan di bawah naungan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Semenanjung Malaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
  5. Ahli terdiri dari Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29, JA36, JA38 dan JA40 yang bertugas di peringkat Persekutuan, Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Unit Pusat Setempat (OSC) dan agensi-agensi lain.
  6. Kelayakan ahli PPPM adalah Sijil / Diploma dalam bidang Perancangan Bandar dan Desa/Wilayah.
  7. Bilangan ahli berdaftar sehingga 2016 adalah seramai 531 orang. 
 
|| Untuk makluman lanjut pembayaran secara online sila klik disini ||
 
 
 
Jumlah Pelawat :
  Disediakan oleh : Biro Penerbitan & Publisiti PPPM 2013