SELAMAT DATANG ke Laman Web Rasmi
PERSATUAN PENOLONG PERANCANG BANDAR DAN DESA MALAYSIA
 
 
Your text start HERE...
 
 
 
 
KOLEKSI KERTAS KERJA
 
 
MESYUARAT PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR
DAN DESA MALAYSIA KALI KE-9
 
13-15 Mei 2015  |  Hotel Swiss Garden Resort & Spa, Kuantan Pahang
 
 
KERTAS 1
 
Oleh : En. Hamizi bin Yaakub
           Pengarah 
           Biro Tata Negara Negeri Pahang
 
KERTAS 2
 
Oleh : En. Zaifulzahri bin Kamde
           Ketua Unit Integriti
           JPBD Semenanjung Malaysia
 
KERTAS 3

PERANAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) DALAM MENANGANI IMPAK PERUBAHAN CUACA KEPADA PEMBANGUNAN

 
Oleh : Prof. Dr. Nasehir Khan E.M Yahaya
           Pengarah 
           Pusat Kajian Lembangan Sungai
           Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)

KERTAS 4

PENGUKUHAN AKTA PERANCANGAN  BANDAR DAN DESA 1976 [AKTA 172]

 
Oleh : Cik Norasiah Bee binti Mohd Haniff
           Pengarah 
           Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan
           JPBD Semenanjung Malaysia
 
 
 
 
 
 
SEMINAR PELAKSANAAN PENGUATKUASAAN KESALAHAN PERANCANGAN
DI BAWAH AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172
 
18 Mei 2015  | Hotel Grand Continental, Kuala LumpurKERTAS 1
           Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan
           JPBD Semenanjung Malaysia
Jumlah Pelawat :
  Disediakan oleh : Biro Penerbitan & Publisiti PPPM 2013